Skip to content

Efterlikna deras naturliga miljö

Reptiler är unika och fascinerande varelser och spännande husdjur. Men att hålla reptiler i fångenskap kan vara utmanande eftersom varje art har specifika krav på sin livsmiljö. Reptilägare måste förstå dessa behov för att säkerställa att deras husdjur håller sig friska och välmående.

Varje reptilart är infödd i en specifik miljö och har utvecklats för att trivas i den miljön över lång tid. Fångenskap kräver att du försöker återskapa den naturliga miljön så nära som möjligt så att din reptil kan frodas. 

 

Sex grundläggande miljöfaktorer

Det är häftigt att ha en reptil som husdjur, men olika arter har väldigt specifika behov av rätt ljus, fuktighet, temperaturzoner och stort utrymme med berikning. Rådfråga någon med reptilerfarenhet undersök de olika arterna innan du hämtar hem din nya vän.

För att ge dig ett försprång, har vi listat några grundläggande återkommande miljöfaktorer du bör ta hänsyn till:

 • Temperatur:
  Reptiler är kallblodiga, vilket innebär att de är beroende av externa värmekällor för att reglera sin kroppstemperatur. Varje reptilart har ett specifikt temperaturintervall som krävs för att hålla sig frisk. Till exempel, vissa reptiler behöver en varm basking plats och en svalare reträtt, medan andra behöver en jämn temperatur i hela sitt utrymme. 

 • Belysning:
  Reptiler behöver tillgång till både UVB- och UVA-ljus för att producera vitamin D3 och reglera sin dygnsrytm. Typen och intensiteten av belysning som krävs beror på reptilarten.

 • Fuktighet:
  Fuktighetsnivåer är avgörande för reptiler, eftersom det hjälper dem att ömsa och andas lätt. För lite fukt kan leda till uttorkning, medan för hög luftfuktighet kan leda till luftvägsinfektioner.

 • Storlek på vivarium/terrarium:
  Storleken på buren beror på reptilens storlek och art. Det är viktigt att ge ditt husdjur tillräckligt med utrymme för att röra sig och träna samtidigt som du säkerställer att storleken är rätt för att upprätthålla lämpliga temperatur- och luftfuktighetsnivåer.

 • Gömställen:
  Reptiler känner sig säkrare om de kan gömma sig, så lägg till gömställen i livsmiljön.

 • Substrat:
  Substratet som du använder i ditt terrarium är viktigt inte bara för estetiska ändamål utan också för funktionella. Vissa reptiler behöver ett substrat som hjälper till att bibehålla lämpliga fuktighetsnivåer, medan andra kräver ett substrat som är absorberande och lätt att rengöra.

 • Berikning:
  Tänk på att ge djuren den berikning de behöver för att må bra. Till skillnad från hundar, katter, hästar, fåglar etc. skaffar man inte ett reptildjur för att kunna leka med det och uppfostra det efter sina behov - man vill bara älska det för den som det är. Reptiler kan inte utöva sina naturliga beteenden som gör dem så fascinerande för oss när de hålls i minimalistiska, icke berikade livsmiljöer.

  Berikning är bara en del av att hålla reptilerna glada och friska - exempelvis en mängd olika gömställen, varierad kost, löst, naturligt substrat för att kunna gräva, klättra på stockar, grenar och avsatser osv.

Sammanfattningsvis har varje reptilart specifika miljöbehov. Att skapa rätt miljö för din reptil kan vara en utmaning, men det är viktigt att lära sig och förstå ditt djurs specifika behov. Med rätt kunskap kan du se till att ditt husdjur är friskt och välmående även i fångenskap. 

Previous Article Next Article

0 comments

Leave a comment

Please note, comments must be approved before they are published

Availability