Skip to content

Att vara relevanta

Vi vill fokusera på faktiska behov och nytta i allt vi gör.

Vi arbetar i en liten, men effektiv organisation som fokuserar på att hitta och utveckla pålitliga produkter med mervärde och kvalitet. Vi jobbar med enkla men smarta medel för att hålla kostnaderna på våra produkter på en rimlig nivå för våra kunder.
Vi vill lägga energi på det som skapar nytta för användaren och djuren och göra nyttan tillgänglig till så många som möjligt. Vi lägger ingen tid på tomt snack och pengar på onödiga omkostnader och reklam. Om vi lyckas ska faktan och värdet av våra produkter stå för sig självt. Vi vill hålla verksamheten smart, relevant och effektiv och bara erbjuda produkter som underlättar utan krångel och överdrivna kostnader.
Tack vare vårt community, kan vi ha en nystartad verksamhet men samtidigt mångårig erfarenhet och expertis. Vi är införstådda med de krav och svårigheter som det innebär att hålla optimala förhållanden för våra fascinerande vänner. Tack vare det stora engagemanget i nätverket arbetar och utvecklas vi gemensamt med frivilliga insatser från andra erkända reptiluppfödare som delar vår ambition.

 ....med glädje

Vi strävar alltid efter att kombinera djurens och deras ägares bästa. 


Vi brinner för våra reptiler och deras ägare med passion och för bevarandet av det vilda i naturen och jobbar för lusten och glädjen både för djur och människa.  

 

...för alla

Alla, oavsett förutsättningar, ska kunna få möjligheten att ge sina djur det bästa. 


I en värld fylld av tillbehör och information med skiftande användbarhet och tillförlitlighet försöker vi hålla det enkelt och användarvänligt Vi koncentrerar oss enbart på det mest användbara av den senaste tekniken och tillhandahålla den i  verktyg som gör en lustfylld och ändamålsenlig reptilvård tillgänglig för alla, vare sig du är nybörjare eller erfaren uppfödare som vill utveckla och förenkla. Vi testar, undersöker och strävar efter att utveckla produkter som driver standarden för reptilutrustning.

 

Följ med på vår resa!
Stockholm ReptilesThis is section is only accessible by Wholesale customers.

Availability