Skip to content


Det finns gott om tips och goda råd om reptiler

"Allt du behöver veta", "Den här klarar du dig inte utan" och "Bästa köpet"-listor - mycket subjektiv information finns att hämta på nätet. Men källorna är inte alltid så pålästa och antaganden bygger inte alltid på fakta. Och om man tittar noga, så finns det också mycket som är motsägelsefullt; Alla har sin syn och sitt kunnande, vilket kan vara otroligt förvirrande, framför allt för nybörjaren. Det gör det svårare att hitta rätt när det gäller skötsel, rätt förhållanden och utrustning, särskilt med tanke på att reptiler har så olika och komplexa behov.

Med detta som bakgrund läste jag häromdagen en  artikeln på NIH (National Library of Medicine) "Pet Reptiles—Are We Meeting Their Needs?". Artikeln hävdar att sköta exotiska husdjur i fångenskap är en helt annan typ av utmaning jämfört med att vara ägare till några av våra mest vanliga domesticerade husdjur såsom exemplevis hundar och katter. Många reptiler behöver leva i miljöer med väldigt specifika och ofta extrema förhållanden som är svåra att återskapa i våra hem. Kunskapen som krävs för att möta de särskilda behoven hos alla olika reptilarter i fångenskap är så omfattande, eller ibland också så otillgänglig, att den förblir en utmaning även för proffs och därför möjligen utom räckhåll för den genomsnittliga reptilägaren.

 

Så vad ska en reptilägare göra? 

Förlitar sig på andras erfarenhet och kunskap, reptilskötare, olika youtubers och bloggare eller på information som sprids av sällskapsdjursindustrin? Det finns inga enkla svar, däri ligger utmaningen. Idag är det ett oomstritt och självklart mål att ge sällskapsdjur som exemplevis katter och hundar god hälsa och omsorg. Det finns väldigt goda och lättillgängliga information och produkter för att kunna ge dem inte bara ett hälsosamt utan även ett lyckligt liv. På reptilsidan ser det helt annorlunda ut. Det är svårt att hitta objekt och vetenskaplig fakta och många ägare av reptiler kämpar med att ens hålla sina djur vid liv. 

Artikeln bygger på en undersökning som visade att många sällskapsreptiler inte får alla sina grundläggande behov tillgodosedda och därmed riskerar dålig hälsa. Totalt sett rapporterade 85 % av deltagarna i denna undersökning att de misslyckats med minst ett av de fyra grundläggande behoven - belysning, temperatur, kost och skydd. I över 30 % av fallen saknade de en UVB-ljuskälla och korrekt tempererade zoner för den specifika reptilarten, vilket direkt påverkade reptilens välbefinnande och överlevnad. Dessutom kom det fram att det inte var helt ovanligt att beteenden som är typiska för dålig hälsa och stress i fångenskap ansågs "normala" beteenden bland dem som deltog i undersökningen.

 

Brister i reptilhållningen

Studien drar slutsatsen att många reptiler riskera att leva under "omedveten försummelse" och därmed drabbas av dålig hälsa under stora delar av sina liv. Trots upptäckten av uppenbara brister i djurhållningen, rapporterade ingen av de intervjuade, med ett undantag, oro över djurens välbefinnande. Studien visade att sällskapsreptilers bristande välbefinnande och onormala beteenden har blivit accepterade som "normala", vilket gör att ägarna till reptiler inte heller inser behovet att åtgärda bristerna. Artikeln vill lyfta behovet av att börja ifrågasätta den nuvarande normen för vad som är en välmående reptil eller korrekt vård. Framförallt den gängse uppfattningen att reptiler är enkla sällskapsdjur som kräver lite underhåll.

 

Efterforskning, källkritisk kunskap och engagemang 

Vi kommer aldrig helt och hållet kunna efterlikna reptilernas naturliga miljöer, men det är definitivt möjligt att ge dem väldigt goda levnadsförhållanden, med rätt kunskap och utrustning. Att nå dit kräver en hel del av oss reptilägare. Vi behöver lägga mer tid på efterforskningar och att vara källkritisk när det gäller kunskap och expertis. 
Vi på Stockholm Reptiles förstår utmaningen och vill hjälpa dig. Vi kan bidra med att filtrera fram bra redskap för att främja reptilers livsmiljön och frigöra tid och kraft till dig som ägare. Vi vill ge dig ett litet försprång med det grundläggande som krävs för att lyckas hålla reptilerna välmående. Men ansvaret är i slutändan ditt. Det är upp till dig att investera tid och engagemang. Det är värt det. Reptiler är unika och fascinerande djur och en givande medlem i hemmet.

 

En bra start kan vara att kolla in våra klimatkontroller.
Lycka till!
 
Referens
Animals | Free Full-Text | Pet Reptiles—Are We Meeting Their Needs?
https://www.mdpi.com/2076-2615/11/10/2964
Previous Article Next Article

0 comments

Leave a comment

Please note, comments must be approved before they are published

Availability